Yin-Yang (4) in één geheel – Taiji


Yin-Yang (4) in één geheel – Taiji

We weten nu dat yin en yang twee tegengestelden zijn, in een bepaalde relatieve correlatie staan en in een dynamische context moet worden gezien. We hadden het voorbeeld van de berg gebruikt met de zonnige zijde (yang) en de schaduwzijde (yin) en kunnen ons door het draaien van de zon de evolutie van deze yin- en yangzijden voorstellen. Mooi. Maar uiteindelijk blijft er toch één geheel over : de berg met zowel zijn yin-zijde als zijn yang-zijde. Het geheel (het aspect “één”) bestaat dus uit het noodzakelijk complementaire van yin en yang (het aspect “twee”). En het geheel heeft op zich een bepaald harmonisch evenwicht gevonden om te bestaan, anders was de berg er niet als geheel en zou het iets anders zijn, bv. een heuvel of een hoop stenen in een vallei of gewoon helemaal niets.

Laat ons nu teruggaan terug naar ons yin-yang symbool met de twee vissen in een cirkel. Ook hier kan je zien dat er een balans is gevonden in de krachtverhouding tussen yin en yang. De cirkel is rond om het zo te zeggen, het evenwicht gevonden. Precies dit universeel en alomtegenwoordig principe van het geheel in evenwicht dat zich permanent manifesteert door de complementariteit van yin en yang, wordt taiji genoemd ( 太極 , spreek uit taj – dzji). Letterlijk betekent Taiji “het hoogste extreme”, of het “ultieme gebeuren” verwijzend naar de nok van een gebouw waaronder alles bestaat, gebeurt en zich manifesteert. Bij Taiji draait alles om evenwicht en het geheel in harmonie.

Taiji is dus een filosofisch begrip dat het bestaan in al zijn vormen een hand reikt, het helpt verklaren en begrijpen. Het biedt tegelijk ook mogelijkheden aan bij het al dan niet bewust functioneren in een bepaalde context. Het creëert evoluties en zet aan tot het meegaan in het yin-yang gebeuren dat overal permanent aanwezig is, als je het wil (h)erkennen. De Taiji filosofie heeft aldus meer dan tweeduizend jaar alle vormen van cultuur en wetenschap in China diep beïnvloed en geleid tot spectaculaire resultaten zoals de traditionele geneeskunde met het manipuleren van meridianen en acupunctuurpunten, farmacie, astronomie, culinaire hoogstandjes, martial arts en bewegingskunsten, energiebeheersing, schilderkunst, kalligrafie, fengshui enz… De lijst is enorm en steeds weer gaat het om het vinden van een beter evenwicht, balans en harmonie.

Ook in Qi Gong vinden we taiji terug. Qi Gong maakt namelijk eveneens overal gebruik van yin en yang om in het geheel van de mens met lichaam en geest de energetische en gezondheidsbalansen te optimaliseren.

En wat met Tai Chi ? Dat lijkt toch verdacht veel op Taiji ? We komen inderdaad goed in de buurt. Tai Chi – Taiji ? Het antwoord kan je vinden in een van de volgende bijdragen in de categorie Tai Chi.

+ There are no comments

Add yours