Yin & Yang (3) : relativiteit en dynamiek


Yin & Yang (3) : relativiteit en dynamiek

We hadden al gezien dat yin en yang twee tegengestelden in een bepaalde correlatie tot elkaar. We hadden het voorbeeld van de berg gebruikt en een lijst van opposities gegeven. Het gevaar van een dergelijke lijst bestaat erin dat men die deterministisch gaat interpreteren.

Bv. yin  – yang

donker  – licht

vrouw – man

zitten – bewegen

Zo lijkt het wel alsof een man niet kan zitten en een vrouw niet bewegen. Dat heeft natuurlijk geen zin en is onjuist. Wat echter wel van belang in het geheel is, is het kaderen van een bepaalde relatie ten opzichte van elkaar: de man ten opzichte van de vrouw, het zitten tegenover het bewegen. Dit betekent dus dat yin-yang met een volledig begrip van relativiteit moet worden genomen : zowel in relatie staand tot iets anders en ook als iets relatiefs, niet vaststaand gedetermineerd of absoluut. Iets kan op zich zowel yin als yang zijn. De context en relatie zal uiteindelijk meebepalen hoe het dient te worden geïnterpreteerd.

Enkele voorbeelden, probeer het relatieve aspect te ontdekken :

yin  –  yang

joggen – marathon lopen

zitten – bewegen

liggen – zitten

liggen slapen – wakker liggen

vrouw – man

oude vrouw – jonge vrouw

luie man – actieve vrouw

lezende man  –  (dezelfde) sportende man

vriendelijk – aggressief

onverschillig – vriendelijk

glimlach – luid lachen

trieste blik – glimlachen

fiets – auto

auto – vliegtuig

te voet – met de fiets

staan – stappen

zitten – staan

donkergrijs – lichtgrijs

regenochtend – zonnige ochtend

thee – koffie

koud water – warm water

lauwe thee – hete thee

Daarnaast is er ook nog een ander belangrijk aspect: het dynamische. Iets heeft steeds een evolutie, snel of traag, komt ergens uit voort en gaat verder ergens heen.

Een voorbeeld: koud water (=yin) wordt opgewarmd (= van yin naar meer yang) en wanneer het heet is (=heel yang) wordt er hete thee mee gemaakt (=yang). De thee zal gaandeweg langzaam afkoelen (van yang naar meer yin) en wanneer men een tijd wacht zal de thee uiteindelijk helemaal koud worden zonder nog iets van warmte te hebben (=yin).

Een ander voorbeeld zijn de seizoenen : van lente naar zomer (heel yang) naar herfst en winter (yin). Er is geen harde lijn waar de overgang precies begint. Ze gaan in elkaar over in een permanente evolutie.

Wie yin-yang zegt, zegt dus relativiteit en dynamiek. En wie dynamiek zegt, zegt ook evolutie en verandering.

+ There are no comments

Add yours