Yin versus Yang (2)


Yin versus Yang (2)

We hadden al gezien dat yin en yang twee tegengestelden zijn die in een bepaalde dynamische correlatie tot elkaar staan. Maar hoe moeten we ons dat nu voorstellen? Hoe beginnen we eraan concreet? En wat doe je ermee?

Op zich zijn de begrippen yin en yang een soort omschrijving van energieën, kwaliteiten, eigenschappen,… De omschrijving kent een graad van klassificatie op basis van

  • zintuiglijke waarnemingen zoals

– uitzicht (bv. groot)

– klank (bv. diep)

– aanvoelen (bv. hard)

– smaak (bv. zout)

– geur (bv. scherp),…

  • perceptie van een bepaald gedrag (rusten, werken, slapen, spelen,…)
  • een bepaalde omgevingstoestand (bv vochtig, warm,…)
  • een bepaalde dynamische gradatie (snel, traag, bewegen, stilzitten,…)
  • effect dat iets kan hebben (bv. opwekkend, rustgevend,…)
  • de relatie tot iets anders of zichzelf (bv. expressief, aanvallend, introspectief, extravert, verdedigend,…)
  • een moment of periode (bv. nacht, dag, winter, het uur, een fase…)
  • andere…

Op zich is het opstellen van een klassificatielijst echter redelijk zinloos: ze is per definitie eindeloos en bovendien veranderlijk. Yin en Yang zijn namelijk nooit absoluut. Iets kan enkel een bepaalde gradatie van koudheid hebben als er ergens een vergelijking is met minder of meer koud, in dat eerste geval zijnde warm of warmer.

Belangrijk is bovendien ook op te merken dat yin en yang geen enkel waarde-oordeel inhouden. Of iets yin of yang is gaat dus niet over goed of slecht. Wel kan in een bepaalde relatie bv. teveel yin of teveel yang geen optimale situatie zijn om een bepaald gezond of kwaliteitsvol evenwicht te geven. Dat is dan weer een nieuwe situatie met een nieuwe yin- of yang-graad, en niet de eerstgenoemde intrinsieke yin- of yang energie op zich.

Concreet : wat is dan yin of yang ?

Een eenvoudig beeld dat veel duidelijk kan maken is een berg waarop de zon schijnt. De ene helft nl. de zonnige kant wordt beschouwd als yang, de andere helft in de schaduw wordt beschouwd als yin. Aan de yangzijde vinden we warmte, licht, lucht, warme rotsen en extraverte levensvormen : planten en bomen groeien volop, er is kleur, activiteit van vliegende insecten en vogels, productiviteit, sterke groei. Aan de yinzijde vinden we dan weer schaduw en verkoeling, meer water, vocht, mist en koude en ook meer introverte levensvormen zoals mossen, insecten onder klamme stenen, wortels zonder bloemen, eerder donkere kleurtinten en meer rust en immobiliteit, misschien slaapt er wel een beer in een grot. Dit beeld kan een eerste aanzet zijn tot een breder begrip.

Om toch nog iets meer enkele basisrelaties weer te geven in algemene zin, hierbij nog enkele voorbeelden :

yin – yang

koud – warm

traag – snel

introvert – extravert

stil – luid

zacht – hard

donker – licht (van kleur)

dalend, neerwaarts – stijgend, opwaarts

rust – activiteit

vochtig – droog

zwaar – licht (in gewicht)

stilzitten – bewegen

zwak (van energie) – krachtig

intern – extern

nacht – dag

maan – zon

vrouw – man

afweer (martiaal verdedigend) – slag (martiaal aanvallend)

ouderdom – jeugd

terugtrekken – naar buiten toe bewegen

zwart – wit

klein – groot

diep / laag  – hoog

zwaardere geur (bv. rot hout) –  licht- en welruikend (bv vlierbloesem)

winter – zomer

avond – ochtend

passief – actief

Zoals gezegd is de lijst van opposities oneindig. Maar hiermee is nog niet alles gezegd over yin en yang. Er is meer, en bovendien niet minder belangrijk voor een goed begrip…

+ There are no comments

Add yours